Pravidla a jejich porušování

15/06/2017 / Pro pedagogy
Pravidla a jejich porušování
Nastává závěr školního roku, čas finišování a lovení posledních sil na straně učitelů i žáků před vysněnými prázdninami. Čas uzavírání klasifikace, zároveň však čas školních výletů a expedic, při kterých vzniká mnoho situací vybočujících z normy průběhu školního roku. 


 


Právě v takových chvílích bývá nutné ustanovit se třídou pravidla, nebo změnit pravidla stávající. Žáci by se měli na tvorbě pravidel podílet. Pokud to tak je, cítí se být rovnocennými partnery, nepotřebují tolik bojovat s mocenskou pozicí učitele a sami cítí zodpovědnost za jejich dodržování. Samozřejmostí je, že pravidla ctí i učitel.

Pokud dojde k porušení pravidel, je třeba na tento fakt upozornit a dát dětem klidnou a konstruktivní zpětnou vazbu o jejich chování tak, aby se dítě necítilo zatlačeno do kouta a nemuselo reagovat agresivně. Taková zpětná vazba může probíhat následovně:

• Popis situace
Popíšeme, co se stalo: „Holky, opustily jste stan po večerce.“

• Popis situace s odkazem na pravidlo
„Eliško a Markéto, opustily jste tábořiště po večerce, ačkoli jsme se dohodli, že po večerce zůstanou všichni ve svém stanu.“

• Komunikační zpětná vazba
K popisu situace přidáme pocit, který v nás dané chování vyvolalo.
„Naštvalo mě, že jsem vás uviděl plížit se z našeho tábořiště ven.“

• Zastavení činnosti a vytvoření prostoru pro žáky
„Co se nám to teď tady děje? Co uděláme, aby se to dál nedělo? Které pravidlo jsme teď zanedbali? Co uděláme, aby bylo příště dodrženo?“

Takový postup je platný při jednorázovém porušení dohodnutého pravidla. Pokud k porušování pravidel dochází opakovaně, situace si žádá více času a prostoru pro učitele i žáka a této situaci se budeme věnovat v dalším článku.