Metoda SOLE

14/03/2018 / Pro pedagogy
Metoda SOLE
Existuje mnoho způsobů, jak i v běžné základní či střední škole probudit v dětech jejich přirozenou touhu učit se a posouvat. Jedním z nich je i koncept SOLE (Self Organized Learning Environment), což je přístup využívající dětskou zvídavost ve spolupráci s internetem a učitelem v roli kouče. Děti se učí rozvíjet takzvané klíčové kompetence (řešení problémů a práce s informacemi, komunikační dovednosti, schopnost pracovat ve skupině, osvojení demokratických principů, aktivní přístup k životu).
 

Vyučování podle metody SOLE probíhá následovně:

Učitel zadá otázky k tématu dané hodiny. Žáci se sami rozdělí do malých skupinek (3-5 členů) a jejich úkolem je najít na uvedené otázky odpovědi. K dispozici mají internet a mohou „odkoukávat“ práci v ostatních skupinkách a radit se s nimi. Poté nalezené informace zpracují formou prezentace pro ostatní. V případě potřeby komunikuje s učitelem jeden z žáků, zvolený ostatními.

Role učitele je podstatně jiná než v běžném způsobu vyučování. Není již nositelem informací a jejich bezvýhradným distributorem, dokonce by se mohlo na první pohled zdát, že se stahuje z veškerého dění ve třídě a není pro vyučování příliš podstatný. Opak je však pravdou. Učitel musí důkladně promyslet otázky tak, aby se vyhledáváním a prezentováním jejich odpovědí žáci sami a aktivně dobrali tématům důležitým pro danou hodinu (např. „Proč mají muži vousy a ženy ne? Žili byste raději v paleolitu, nebo v eneolitu a proč?“). Je koučem, který organizuje prezentaci informací a dodržuje časový harmonogram. Nehodnotí výkony žáků, ale dalšími promyšlenými a konkrétními otázkami podněcuje přemýšlení o daném tématu.


Zavedení této metody do vyučování na běžných školách může být zpočátku náročné. Trochu možná pro žáky, zvyklé doposud informace přijímat, zapisovat a učit se je nazpaměť- ti si ale většinou novou metodu rychle a rádi osvojí. Mnohem náročnější je tento přístup pro osobnost učitele, který se musí vyrovnávat s výraznou změnou své role. Z odezvy škol, které tuto metodu zkoušejí, je ale patrné, že změna přístupu stojí za to (více na stránkách www.ucimesejinak.cz).