Jak lépe vycházet s problémovými žáky

25/04/2023 / Pro pedagogy
Jak lépe vycházet s problémovými žáky
Pokud jste učitelé, jistě už jste zažili ve třídě nějaké dítě, které byste označili za „problémového žáka“- dítě, které vyrušuje v hodině, okatě projevuje svůj nezájem, nikdy není připravené, zasahuje do hodiny svými vtipnými poznámkami, chová se agresivně…výčet takových aktivit, které učitele připraví o trpělivost, je nekonečný.

Učitele takové chování snadno vyvede z konceptu. Nejúčinnější strategií při práci s dítětem, které učitel chápe jako problémové, je tzv. pozitivní přístup.
Takový pozitivní přístup znamená snahu vnímat tyto děti ne jako rušivé elementy, ale jako osobnosti, které potřebují Vaši podporu a pomoc a neumí si o ni říkat jinak než chováním, které je těžko akceptovatelné. Znamená to přemýšlet o takových dětech s důvěrou ve změnu, přijmout je takové, jaké jsou, naslouchat jim, respektovat je a být pro ně k dispozici, kdyby se na Vás potřebovaly obrátit.
Je k tomu zapotřebí pevné sebevědomí, které nedovolí brát si útoky žáků osobně, ale vnímat je spíš jako volání o pomoc. Pevné sebevědomí, které pomůže zachovat klid, využívat v hodinách chvíle uvolnění s humorem a nereagovat impulzivně.
Jednou z pomůcek v situacích, kdy ztrácíme kontrolu sami nad sebou a nad děním ve třídě, je technika skrytá za akronymem STOP:

S (step back)- podívejte se na dění z odstupu.  Je možné si představit sebe samého, jak se díváte na dění z výšky a máte dokonalý rozhled.
T (think) - přemýšlejte.
Co bych nejraději udělal(a)?  Jaký by to mělo dopad na dění ve třídě? Jaký by to mělo dopad na můj vztah s konkrétní žákem? Co ve mně celá situace vyvolává?
O (organize your thoughts)- uspořádejte si své myšlenky v klidu.
Co skutečně chci? Jak vše vidí další , pro mě důležití, lidé? Jaké zdroje mám k dispozici? Co jsem ještě nevyužil(a)?  Existuje něco, co mělo v podobné situaci úspěch? Pokud ano, dalo by se to zopakovat? Co jsem ještě nezkusil(a)? Jaké předpoklady si vytvářím?
P (proceed)- a teprve po tom všem jednejte.