Jak využít energii začátků

04/09/2022 / Pro pedagogy
Jak využít energii začátků

 

Na začátku školního roku, jako na každém začátku, máme každý své představy o tom, jak by mělo následujících deset měsíců proběhnout. Ti, kteří se cítí unaveně i po prázdninách (nebo možná právě po prázdninách, kdy se z idyly opět stává únavná rutina a realita) mají možná představu konce června a jejich snem v mezičase je přežití.
Ti, kteří jsou odpočatí a motivovaní, mají možná vidiny plné usměvavých, zaujatých a aktivních dětí, kterým otevírají brány k poznání.

 
Začátky nových etap k vizím a snění svádějí. Co z těch snů ale zůstává na konci každé etapy?
Začátek je většinou plný energie a plánů, z nichž se nakonec většina rozmázne v každodenní rutině. 
 
Proto je dobré naše sny na tom začátku pevně chytit a dát jim nějakou formu, aby se nerozplynuly v mlze podzimních a zimních rán, kdy naše největší úsilí spolyká ranní opuštění postele. Zkrátka si ze snů udělat cíl. Cíl, který se jen tak nerozplyne v neurčitosti. Cíl, který se dá pevně uchopit. 
 
Takový snadno uchopitelný cíl by měl splňovat následující parametry: 
 

Měl by být konkrétní (Specific)

Místo formulace „udělám něco pro zlepšení vztahu mezi mnou a třídou“ by mohlo být například „budu nacházet víc příležitostí pro oceňování“
 

Měl by být měřitelný (Measurable)

Měřitelnost je dobrá proto, abychom mohli sledovat postup k cíli. Například „během týdne ocením každého ve třídě alespoň za jednu věc“ 
 

Měl by být dosažitelný (Achievable) a realizovatelný (Realistic)

Je v mých silách takto definovaný cíl splnit? Opravdu chci právě tohle? 
 

A konečně by měl být časově ohraničený (Timed)

„Na konci měsíce pro mě bude snadné umět každého pravidelně za něco konkrétního ocenit.“
 
Cíle každého z nás jsou samozřejmě jiné a nemusí se týkat zaměstnání. Stejně tak lze výše zmíněný postup stanovování cílů použít i v osobním životě. Například pocit, že nemám čas na odpočinek můžeme přetavit do cíle „Každou středu od osmi do deseti budu dělat něco, co mám rád(a).“ Nebo něco úplně jiného, stačí sledovat plynutí svých snů a tužeb a změnit je v cíle. Když se ze snu stane cíl, dává našemu životu směr.