Rozvoj fantazie

22/01/2019 / Z pohledu psychologa
Rozvoj fantazie

Často dostávám otázku, jak rozvíjet fantazii u dětí. Je to ten druh otázky, nad kterou člověk znejistí, a právě proto, že znejistí, má tendenci dělat chytrolína. Tak i já, když jsem se nad touto problematikou zahloubala poprvé, potřebovala jsem vysypat pár doporučení, pěkně přehledně očíslovaných, aby to vypadalo dobře a dostatečně erudovaně.

 


Fantazie u dětí se dá rozvíjet různými způsoby. Čtením pohádek, minimalizováním sledování televize a virtuálního světa vůbec, umožňovat dítěti dostatečný kontakt s přírodou a ostatními dětmi, nepřehlcovat zbytečným množstvím hraček...možností je spousta.

 

Ale když se nad tím zamyslím hlouběji, říkám si, že samotné spojení „rozvoj fantazie“ mi nějak nesedí. Fantazie není něco, co by se mělo nacvičovat a rozvíjet. Fantazie je samotná esence dětství. Povzdech staromilců, že dřív stačilo dětem kus dřívka a hrály si s ním celý den, má něco do sebe. Nechci tvrdit, že v době, kdy existují krásné a kvalitní hračky, bychom měli našim dětem přístup k nim omezit a nechat jim jen to dřívko (nutí snad někdo nás, abychom si četli při svíčce jen proto, že dřív to tak lidé dělali?). Děti v oněch idylických časech byly mnohem víc spjaté s činnostmi dospělých a mohly snadněji napodobovat jejich svět. Dnešní děti, jejichž rodiče pracují mimo jejich zorné pole a věnují se často abstraktním činnostem, nemají tolik možností hrou dospělé napodobovat, a proto musí mít svůj vlastní svět plný hraček a her.

 

Pokud je však hračkami nebo řízenými hrami přehltíme, svážeme jejich myšlení s představou, že je tu vždy někdo nebo něco, co jim bude zábavu poskytovat.

Fantazii se nejlépe daří v prázdnotě. Dobře to vystihla průkopnice lesních školek v Dánsku, Helle Heckmannová, která tvrdí, že dětem nejlépe svědčí trocha nudy. Když jim nikdo a nic neřídí činnost, teprve tehdy se fantazie může ukázat. Moje zkušenosti s dětmi to potvrzují - teprve tehdy, když jim žádnou činnost nenabízím a vlastně si jich nevšímám, se z bezcílného bloumání stává dobrodružná hra, která vznikla zcela bez mého přispění.

 

Fantazii nelze dost dobře rozvíjet. Mnozí si jistě ještě pamatují film Nekonečný příběh, kde k záchraně celé fantazijní říše stačilo jedno jediné dítě se svými sny. Žádný dospělý s plány rozvoje. Fantazie je síla, kterou musíme nechat plynout a nestavět se jí do cesty.