Stanovování hranic

21/02/2018 / Z pohledu psychologa
Stanovování hranic

Představme si sklenici vody-bez sklenice. Voda sama o sobě nemá žádný tvar, kdybychom ji chtěli postavit na stůl bez sklenice, rozlila by se do všech stran. Děti jsou na tom podobně. Potřebují hranice, aby získaly svůj tvar.

Hranice jsou ve výchově dětí takovým kouzelným zaklínadlem. Všichni víme, že je děti potřebují, ale mnozí z nás rodičů a vychovatelů potřebují pomoc s jejich vytyčováním.

Důležitým krokem je stanovení jasných a pevných pravidel, která jsou pro dítě srozumitelná a pokud možno neměnná.

 

Nejasnost ohledně pravidel, která v rodině vládnou, může vyvolat zmatenost a nejistotu, po níž pravděpodobně bude následovat zlost.

Vytváření pravidel

- Pravidla bychom měli vytvářet v pozitivním znění. Popište dítěti chování, které opravdu chcete. Když malé děti slyší, co nesmějí, obvykle si tyto činnosti zapamatují lépe než to, co by měly dělat.

- Posaďte se s dítětem a jasně a přímo si s ním promluvte. Dívejte se mu do očí a ujistěte se, že chápe, že jde o vážnou věc, která je pro vás důležitá.

- Uveďte důvody, proč jsou pravidla zrovna taková a ne jiná. Opět se ujistěte, že Vás dítě chápe. Někdy důvody nelze uvést, v tom případě vysvětlete, že to jsou prostě pravidla. Povězte dítěti, jak byste si jeho chování představovali, aby vědělo, co chcete. U starších dětí, které mají tendenci smlouvat, se snažte docílit dohody.

- Nakonec se ujistěte, že dítě vše správně pochopilo.


Důsledky porušení pravidel

- Součástí domluvy při stanovování pravidel jsou důsledky-popis toho, co se stane, pokud dítě dohodu nedodrží. Důsledky musejí být známy předem, takže každý se může rozhodnout a jednat vědomě.

- Důsledky nejsou trestem. Trest se zakládá na pomstě nebo odplatě. Důsledky pomáhají dětem budovat zodpovědnost za jejich chování.

- Snažte se docílit toho, aby dítě s důsledkem souhlasilo.

- Důsledek musí být uskutečnitelný, měl by být stručný a pro dítě důležitý. Dlouhodobé důsledky, jako například měsíční zákaz houpání na houpačce, nefungují, protože dítě se za pár dní přizpůsobí- účinnější by byl například zákaz houpání na dva dny.

- Nikdy nevyhrožujte něčím, co nemůžete udělat. Jestliže se vám důsledek nepodaří uskutečnit, dítě vás nebude brát vážně.
Nezapomeňte vymyslet odměny a pochválit dítě, pokud si vede dobře.