Hádky a spory mezi dětmi

07/01/2023 / Pro pedagogy
Hádky a spory mezi dětmi

Někdy jsou dny, kdy z nevysvětlitelné příčiny ve vzduchu visí napětí a konflikty. Děti, ať už doma nebo v institucích, se do sebe pouštějí, jeden druhého neustále provokuje a hledá příležitost k hádce a rvačce.

Dětské hádky jsou pro dospělé často nepochopitelné a velmi obtěžující. Pro děti však mají neocenitelný význam. Z nich se učí, jak daleko mohou zajít, co druhé lidi vyprovokuje k zlostné reakci, učí se, co je to spravedlnost, ohleduplnost, empatie, učí se hájit své názory.

 

Rodiče či vychovatelé často naletí hře „na záchranáře“, při které bez tušení o příčině hádky brání mladšího nebo slabšího v domnění, že mu starší či silnější ubližuje. Slabší přitom často využívají  tendence pečovatelů reagovat na jejich křik a ty silnější provokují k útoku. Silnější a starší pak vyrůstají s pocitem neustálé křivdy.

Co tedy dělat, aby rodič či učitel nepadl do pasti hry „na záchranáře“?

Při domácích hádkách mezi sourozenci je nejlepší povzbuzovat děti k tomu, aby si hádky vyřešily samy. Pakliže mladší provokuje staršího, brzy zjistí, že to není rozumné a naučí se používat jiné způsoby chování, aby dosáhl svého. Jestliže starší napadá mladšího, vezměte si ho stranou od napadeného a v rozhovoru se snažte přijít na příčiny jeho agresivity. Nejčastějšími příčinami bývají šikanující vzory, emoční deprivace, zneužívání nebo závist.

Ve školách a školkách je problém složitější, protože děti rodičům líčí situaci svým pohledem a protože je v kolektivu větší riziko výskytu šikany. Pokud je na dítěti vidět, že situaci nedokáže zvládnout, je nutné, aby v zájmu obou dětí zasáhli odborníci. Je důležité pozorně vyslechnout obě strany, každé dítě vyslechnout zvlášť nebo dětem pomoci, aby si uvědomily pohled z obou stran. Konflikt bývá příležitostí k poučení pro obě strany. Můžete si vzít každé dítě stranou a nejprve začněte s vymezením hranic („I když se ti něco nelíbí, nemůžeš Honzíka bouchat.“), potom přejděte k soucitnému pochopení („ Tobě vadilo, že si vzal tvojí tramvaj?“) a nakonec ho naučte, jak se dá problém vyřešit („Můžeš mu říct, že ti vadí, když si bere tvoje hračky bez dovolení a když toho nenechá, běž hned za mnou“).

Pokud se děti naučí řešit konflikty efektivně, to znamená domlouvat se tak, aby se žádná strana necítila poražena, získají do života velmi cennou dovednost.