Poděkování

14/12/2018 / Aktuality
Poděkování

Sdružení pěstounských rodin z.s. převzalo díky projektu ‚Posíláme radost dalším dětem‘ hračky pro děti v pěstounské péči. Tím přispěli k radostným vánocům dětí v pěstounských rodinách. Všem mateřským školám, které se do projektu zapojily, patří naše velké poděkování. Děkujeme též Zábavnému učení s.r.o za tento přínosný projekt.

Přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně klidu, radosti a rodinné pohody.

 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd
ředitel Sdružení pěstounských rodin z.s.