Dá se předejít sexuálnímu zneužití dítěte?

26/06/2020 / Z pohledu psychologa
Dá se předejít sexuálnímu zneužití dítěte?

​Sexuální zneužití je zkušenost, která je hluboce traumatizující a má dlouhodobé důsledky. Dítě, které bylo sexuálně zneužito, začne zkresleně vnímat svou vnitřní hodnotu, může být poškozen rozvoj jeho osobnosti a socializace a později i intimita ve vztazích během dospívání a dospělosti. Pro tyto děti je bolestivé být plně přítomné ve svém těle, a tak mívají tendenci žít ve světě fantazie, neudrží dlouho pozornost a "odstřihávají" se ve svém vnímaní od reality. 

Nejvíce případů sexuálního zneužití nespáchají oni "cizí pánové s bonbony", před kterými děti rodiče často varují, ale lidé dítěti blízcí, kterým věří a jsou pro něj autoritami - někdo z rodiny, kněží, učitelé, trenéři, vedoucí kroužků. Zranění z této zkušenosti je o to horší, že se dítě nepotýká "pouze" se zážitkem zneužití, ale také ztráty důvěry k důležitým lidem. 

Dobrou zprávou je, že rodiče mohou udělat mnoho pro to, aby jejich děti takovou zkušenost postupovat nemusely.

Pokud dítě někdo sexuálně zneužívá, často to nedokáže sdělit. Může mít strach, že to je jeho vina, nebo že  mu nikdo nebude věřit. Rodiče by se proto měli mít na pozoru, pokud u dítěte zaznamenají jeden nebo více z následujících příznaků: 

- Sexuální chování, které není přiměřené věku dítěte (masturbace na veřejnosti, napodobování pohlavního styku, francouzské líbání nebo dotýkání se genitálií druhých)

- Náhlé odmítnutí, neochota nebo strach zůstat o samotě s jistým člověkem nebo na určitém místě, které dříve měly rády.

- Dítě se stáhne do ústraní od ostatních a obtížně navazuje přátelství.

- Bolest, pálení, svědění nebo pohmožděniny v genitální nebo anální oblasti

- Nepřímé sdělení dítěte ("Už nechci chodit do skautu", "Hančin táta má na trenkách srdíčko"…)

- Neschopnost se soustředit, denní snění, obtíže se spánkem a jídlem, pomočování do postele a další známky návratu k dřívějším stadiím vývoje

- Chronická podrážděnost, náhlé změny nálad, velká stydlivost a postoj těla, který prozrazuje pocit zahanbení

Samozřejmě že ne každý takový znak nutně znamená, že je vaše dítě sexuálně zneužíváno, řada výše uvedených změn chování může mít spoustu jiných důvodů, nicméně riziko podcenění je stále vyšší než neškodný planý poplach. 

Následující kroky uvádí americký psycholog P. Levine jako inspiraci rodičům k tomu, aby mohli snížit pravděpodobnost sexuálního zneužití: 

   1. Buďte vzorem zdravých hranic

Nikdo se mě nebude dotýkat, zacházet se mnou se nebo se na mě dívat způsobem, který je mi nepříjemný. Tuto možnost mají mít i nejmenší děti - pokud například Vaše batole odmítá kontakt se svou tetičkou, nenuťte ho k tomu. Ukazujete mu tím, že ono samo je pánem svého prostoru. 

   2. Pomozte dětem rozvíjet dobré "vědomí vjemů"

Naučte děti důvěřovat pocitu "ajaj", který mohou vnímat jako děsivý strach ve střevech nebo rychlé bušení srdce, což jim dává najevo, že něco není v pořádku a že musí odejít a vyhledat pomoc. Děti můžete také učit rozlišovat pocity z různých forem dotyků, jako je například kontinuum "příjemný- matoucí - nepříjemný dotek".

   3. Naučte své děti, co mají udělat

Děti by Vám měly říct o jakémkoli návrhu, který jim připadal zvláštní, kdyby je oddělil od ostatních dětí, kdyby byl proti rodinným pravidlům, kdyby po nich někdo vyžadoval zachování tajemství, nebo kdyby se zdál nezaslouženou a zvláštní výsadou. V takovém případě děti musejí vědět, že Vám mohou věřit a mají Vaši podporu. 

   4. Dávejte dětem příležitost uplatnit své právo říct "Ne" v různých životních situacích.

Děti, které mají jasné povědomí o svých hranicích, jsou v kontaktu sami se sebou a mají důvěru ve Vás, jsou před rizikem sexuálního zneužití mnohem lépe chráněné než děti nejisté a děti, které v rodičích necítí oporu. Jako rodiče tedy nemůžeme riziku sexuálního zneužití úplně předejít, můžeme ho však výrazně snížit.