Když se mladší učí od starších a naopak

18/01/2024 / Pro pedagogy
Když se mladší učí od starších a naopak
Naše rodina je celkem početná. Při nejrůznějších oslavách se v nejmladší generaci schází patnáct bratranců a sestřenic ve věku od šesti měsíců do jedenadvaceti let. Protože jsem se do téhle rodiny přivdala, vždy mě fascinovaly interakce mezi všemi dětmi. Děti a dospívající, všichni dohromady, si zabrali nějaký prostor mimo dospělé a ti o nich celé hodiny nevěděli. Starší děti organizovaly mladším hry, při kterých se ti mladší zase inspirovaly dovednostmi starších. Nejstarší, které už hry tolik nebavily, si zase s radostí brali mimina a batolata. Nikdy předtím mě nenapadlo, že dvanáctiletý kluk bude něžně a se zjevným zaujetím vyhazovat do vzduchu dvouletou sestřenku. Že patnáctiletá holka vyrobí pro ostatní luky a šípy a bude se s nimi plížit lesem ve hře na Indiány. Nebo že tříletý kluk v touze následovat své starší bratry bez problémů vyběhne tisícimetrovou horu.

Když se mi do rukou dostal esej od Petera Graye, ve kterém komentuje přednosti věkově smíšeného vyučování, vyvstaly mi v paměti hlavně obrázky z rodinných oslav a řekla jsem si, že na tom něco bude. Gray se odvolává na teorii ruského psychologa L.S.Vygotského, který tvrdil, že každé dítě má tzv. zónu proximálního vývoje, což znamená oblast aktivit, kterou může zvládnout ve spolupráci s ostatními (nikoli samo, nebo s dětmi na stejné úrovni). Děti se od druhých dětí prostě učí snadněji a nadšeněji než od dospělých.

    

Věkově promíchané prostředí má následující výhody:

  • dovoluje mladším dětem účastnit se aktivit, které by nemohly provádět jen s vrstevníky

  • podporuje nesoutěživé a kreativní formy her, které jsou ideální k získání nových schopností

  • umožňuje těm, kteří jsou napřed či pozadu, najít ostatní na stejné úrovni (talentovaný šachista raději hraje se staršími a dítě, kterému nejde běhání, se bude cítit lépe mezi mladšími)

  • dovoluje mladším dětem inspirovat se aktivitami starších a naopak

  • umožňuje mladším dětem získat pomoc a rady, aniž by ztratily svou autonomii

  • umožňuje starším dětem učit se tím, že vyučují mladší

  • umožňuje starším dětem procvičovat pečování o mladší a vyvinout si smysl zodpovědnosti a zralosti

 

Setkávání starších s mladšími může být prostě inspirativní. Dalo by těchto výhod nějakým způsobem využít i ve Vaší škole?