Ve školce, ve škole i doma

Ve školce, ve škole i doma

Učení nás baví

Učení nás baví

Když učení baví … V Zábavném učení věříme, že učení může být zábavné – pro malé i velké. Proto již více než 10 let přinášíme na český a slovenský trh produkty, které tomu napomáhají. Z vlastní zkušenosti víme, že učení nás baví, když nás k němu nikdo nenutí. Když se můžeme ponořit do hry nebo do nějaké činnosti a nejsme vyrušováni neustálým opravováním, co je dobře a co ne. Proto se snažíme vytvářet pro děti podnětné prostředí, ve kterém si naplno vychutnají hru nebo jinou tvořivou činnost a nakonec se samy rozhodnou, co bylo prospěšné a co příště udělají jinak.

Velmi nás těší spolupráce s mateřskými a základními školami, které jsou pro nás skvělým zdrojem inspirace. V našich školách pracuje spousta učitelek a učitelů, kteří mají skvělé nápady a umí děti zaujmout tak, že se naučí spoustu nového a zároveň se ve školce nebo škole cítí dobře a baví je to. Zábavné učení jim k tomu nabízí vhodné didaktické pomůcky a edukativní hry. Zpětnou vazbu ze školek a škol pak využíváme k dalšímu rozvoji našich produktů.

Pedagogové a dětští psychologové nám pomáhají zařazovat jednotlivé produkty do konceptů, které odpovídají českému a slovenskému rámcovému vzdělávacímu plánu. Na webu Zábavného učení tak budete nacházet postupně ke všem produktům metodické listy, které jsou další inspirací pro pedagogy a rodiče k tomu, jak využít daný produkt pro rozvoj konkrétních dovedností.

Těšíme se na setkání s vámi v rámci pravidelných workshopů, na kterých se potkáváme s pedagogy i rodiči v mateřských i základních školách. Od vás se učíme nejraději!

"Hra je pro děti nejpřirozenější forma výuky a díky společenským hrám si mohou vyzkoušet takzvaně na nečisto spoustu situací. Díky Zábavnému učení jsem se dopracovala k výukovým hrám, které nám pedagogickým pracovníkům pomáhají navodit dětem situace běžného života a pomohou tak dětem lépe si situaci představit a také si v ní vyhledat odpovědi, nad kterými můžeme debatovat a rozmýšlet." Veronika Krulová, učitelka mateřské školy