Energie čtyřletých malých mužů

07/03/2018 / Zkušenosti rodičů
Energie čtyřletých malých mužů
Náš čtyřletý syn byl vždycky klidné, mírné dítě. Období vzdoru, tak často popisované v učebnicích vývojové psychologie, u něj proběhlo tak nenápadně, že jsme ho ani nestačili zaznamenat. Narození mladší sestry prožil bez viditelných projevů. Vždycky se s ním dalo domluvit, nikdy jsme nezažili ony pověstné scény s válením se na zemi v supermarketu a podobně. Poslední dobou se v něm ale odehrála znatelná proměna. Začal se vztekat. Chtěl být všude první. Začal se pohybovat rychleji, dravěji a mrštněji než dřív, jako by tu rychlost potřeboval.

Dávala jsem tu změnu do souvislosti s prvním rokem ve školce, ale výbuchy vzteku nepolevily ani během tří týdnů, kdy ve školce nebyl.

A v tu dobu se mi před oči dostala zajímavá teorie o tom, že chlapcům kolem čtyř let věku výrazně stoupne hladina testosteronu v krvi, což má za následek právě vyšší intenzitu zlosti a vzteku, rozvoj soutěživosti, vyhledávání výzev k rozvíjení vlastní iniciativy a touhu po dobrodružství. Někdy se prý této životní fázi u kluků říká „první adolescence“- dochází ke zkoumání rolí a vědomí toho, kým jsou, více se zapojují do her, zajímá je styk s ostatními vrstevníky a mají tendence posouvat rodiči nastavené hranice. Jde o druhý největší nával testosteronu za život.

Jak s tím zacházet?

Důležité jsou zejména tři věci:
- Poskytnout prostor k vybití energie (pohyb venku, sport, zápasy a bojovné hry)
- Pevně zachovávat hranice
- Poskytnout chlapcům dostatek kontaktu s dospělými muži (zejména v rodinách, kde otcovská role chybí)

Když se děti chovají destruktivně a jejich energie přechází do agresivity vůči věcem nebo ostatním lidem, je důležité tuto jejich energii od počátku usměrňovat. Většinou jde o touhu získat pro sebe pozornost, a proto se jako funkční osvědčil následující postup:

Několikrát denně dítěti věnovat pozornost-v domluvenou dobu za ním přijít, posedět, navázat kontakt, podpořit jeho pozitivní chování. Tak dítě pozná, že o pozornost nemusí bojovat.

Zároveň s tím je dobré domluvit sankce, které nastanou, pokud se dítě bude chovat destruktivně a tyto sankce neústupně dodržovat tak, aby se dítě naučilo nést důsledky svého chování a učilo se tak zodpovědnosti.