Technika SALVE Naomi Aldortové - 2. část

30/09/2016 / Z pohledu psychologa
Technika SALVE Naomi Aldortové - 2. část

V předchozí části jsem se věnovala představení výchovného konceptu SALVE Naomi Aldortové a popsala jsem jeho první část. V následujícím článku si představíme zbylé kroky tohoto postupu.

A (Attention)

Teprve když oddělíme své myšlenky od chování dítěte, jsme připraveni věnovat mu plnou pozornost. Děti prostě vyjadřují své emocionální a fyzické potřeby, nebo si hrají. My jejich činnost často interpretujeme na základě svých vlastních myšlenek a nereagujeme přímo na ně. V případě Ondry z uvedeného příkladu by další krok vypadal následovně:

Já: "Co myslíte, co Ondra zamýšlel, když se zastavil u těch kamínků?"
M: "Prostě si hrál. Vždycky ho zaujme nějaká maličkost a když se dostane do hry, je plně soustředěný a nic ho nedokáže vyrušit. Zdá se, že ho ty kamínky prostě zaujaly."

L (Listen)

Poslouchejte a sledujte, co dítě říká, udžujte oční kontakt a dávejte takové otázky, aby se mohlo lépe rozpovídat. Sledujte pozorně jeho neverbální reakce. Co Vám chce svým chováním sdělit? Může být ponořeno do hry, ze které ho vyrušíte, může být hladové nebo unavené, může být vyděšené něčím, co ve Vás strach vůbec neprobouzí...je toho spousta. Dětský a dospělý svět je hodně jiný a Vaše dítě má jen velmi omezenou zásobu slov, kterými Vám svůj pohled na věc dokáže sdělit. Tak jako se snažíme naslouchat svým přátelům, snažme se pozorně naslouchat i svým dětem.

Já: "Ondra se tedy rozplakal...co myslíte, co Vám chtěl sdělit?"
M: "Chtěl si hrát a vyrušila jsem ho, pro něj to muselo být zničehonic. Zaujaly ho ty kamínky a já k němu najednou vztekle přiskočím a začnu na něj křičet. Musel se leknout a byl zmatený....a vyděšený."

V (Validate)

Uznejte pocity dítěte a potřeby, které projevuje. Tento krok slouží k tomu, aby dítě vědělo, že rozumíte tomu, co právě prožívá a sděluje. Pro dítě je možnost vyjádřit pocity velmi důležitá. Když mu zabráníme vyjadřovat pocity, nezabráníme pocitům, pouze jejich vyjádření, a to vždy vede k projevům tělesným, k poruchám chování a vývoje. Ventilování příjemných pocitů u dětí povzbuzujeme a těší nás, zatímco nepříjemné pocity nás zúzkostňují a vyvolávají potřebu je zastavit a situaci nějak „řešit“.
Projevování emocí řešení nemá, ale je důležité pocity nechat proběhnout. Pokud dítě dokážeme vyslechnout a potvrdit mu, že to, co cítí, je v pořádku, dokáže samo velmi rychle najít řešení běžných frustrací a zranění. Děti se často vyjadřují stručně a jsou s pocity velmi rychle hotové, neulpívají na nich a nenabalují se jim na ně stará zranění z minulosti, jako nám dospělým. Děti své emoce intenzivně, ale krátce prožijí a pokud jim necháme volný průběh, vše rychle odplyne a děti mohou jít dál, silnější a odolnější.

U Ondry z našeho příkladu šlo o velmi výrazný emoční projev - intenzivně plakal. Pokud by použila krok "Potvrzení", mohla by Markéta reagovat nějak takhle: "Pláčeš, protože sis chtěl hrát dál a vyděsil ses toho, jak jsem na tebe křičela. Chtěl sis prostě hrát?"

E (Empower)

Poslední krok je jednoduchý a dobře shrnuje poselství celého postupu - prostě dítě povzbuďte. Pokud jste zachytili své rušivé myšlenky a správně porozuměli sdělení dítěte, je tohle vlastně docela jednoduchý závěrečný krok. Neřešíme za něj situaci a necháme ho, ať řešení najde samo, což se při dodržení celého postupu nejspíše také stane.

Tahle výchovná technika je velmi účinná, opravdu prohlubuje porozumění mezi rodičem a dítětem a snižuje frekvenci "zaseknutých" hádek, kdy jde o moc a žádná ze stran se nechce vzdát. Sama ale velmi dobře vím, jak náročné někdy je ji praktikovat. Nedorozumění bývá časté, ale Aldortová k tomu dodává:

"Nezapomínejte, že zároveň s dítětem se učíte a vychováváte i vy... a proto k sobě buďte trpěliví a laskaví, stejně jako k němu."

 

Autorka: Mgr. Lenka Vaňková