Tři typy zlosti

04/04/2018 / Z pohledu psychologa
Tři typy zlosti

V dnešním článku se budeme zlostí zabývat i dál- jde totiž o důležitou emoci, kterou zejména děti prožívají často a ve vysoké intenzitě a je tedy pro nás, rodiče a vychovatele, důležité jí porozumět.

Zlost můžeme rozdělit na tři typy- bezprostřední zlost, nastřádanou zlost a hlubokou zlost

 
1) Bezprostřední zlost
- Týká se jen jedné záležitosti
- Jde o něco, co se stalo nedávno
- Nachází se ve vědomí- dokážeme si ji přímo uvědomit
- Má rozpoznatelnou příčinu
- Projevuje se okamžitou reakcí, která brzy odezní
- Lze ji snadno vyřešit

Tento typ zlosti je nejčastější, prožíváme ho v běžném životě všichni. Dítě, které se učí zlost na této úrovni uvědomovat a ovládat, můžeme vysvětlit princip „stupnice zlosti“ (viz. minulý článek) a vysvětlit, že není v pořádku, když zlost přeroste v neovladatelný záchvat, protože tím ubližujeme ostatním. Pokud si zlost uvědomí na nízkých stupních, může ještě rozhodovat o tom, co se svou zlostí udělá. Pomozte dítěti o situaci mluvit a vytvořte si plán, jak problém napravit.

 

2) Nastřádaná zlost
- Vzniká, když se v průběhu dne nebo týdne hromadí různé nezpracované nepříjemnosti
- Výrazy, které ji popisují jsou "potlačování hněvu", "hromadění stresu", "den blbec"
- Nastřádaná zlost vzniká z většího počtu bezprostředních zlostí, jestliže je nevyřešíme ihned

Pokud si všimneme nahromaděné zlosti u sebe nebo u dítěte, pomůže odpovědět si na následující otázky:

- Co mohu udělat, aby se to už neopakovalo?

- Jak mohu tuto zlost hned teď uvolnit a zbavit se jí?

Sami u sebe se můžete cvičit v tom, abyste vnímali každou jednotlivou nepříjemnost. Pak vymyslete něco, čím si obnovíte energii. Poté nepříjemnost vědomě pusťte z hlavy a vraťte se na stupnici zlosti na jedničku. U dětí musíte tyto kroky činit za ně samotné, například: „Pojďme se zhluboka nadechnout, abychom se toho pocitu zbavili a byli jsme zase spokojení. Pojď si se mnou o tom popovídat.“

 

3) Hluboká zlost
​- Zlost nahromaděná během let
- Často o ní nevíme, neumíme si ji uvědomit
- Často se už ráno probouzíme s vyšší hladinou zlosti, čímž vzniká menší manévrovací prostor pro zvládání každodenních potíží
- Může vystřelit v nečekaných chvílích
- Nepomine, dokud ji neuvolníme, často za pomoci odborníka
- Ovlivňuje pocit sebehodnoty a osobní důstojnosti
- Hluboká zlost pak vede k výbuchům zlosti, které dotyčnou osobu překvapí.

 

Pokud se naučíme rozpoznávat svou vlastní i dětskou zlost ve chvílích, kdy jde ještě o první typ zlosti (na stupnici se nacházíme na nízkých číslech), udržujeme čistý vzduch sami v sobě i v našich vztazích.