Pokyny k reklamaci

Podmínky reklamace jsou stanoveny v odstavci VII Obchodních podmínek prodávajícího a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Postup vyřizování reklamace

Zjistí-li kupující neshody mezi dodaným zbožím a daňovým dokladem (ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň i jako záruční list) a skutečně dodaným zbožím, nebo jinou skutečnost, bez zbytečného odkladu kontaktuje firmu Zábavné učení, s.r.o.:

- e-mailem na info@zabavneuceni.cz

- telefon: +420 604 212 600, mobil: +420 603 555 512

- poštou: Zábavné učení, s.r.o., Vienna Point II, Vídeňská 119, 619 00 Brno

 

Pro vyřízení reklamace musí být kupujícím poskytnuto číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu (faktury).

Poté po dohodě s prodávajícím odešle kupující reklamované zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího Zábavné učení, s.r.o., Vienna Point II, Vídeňská 119, 619 00 Brno.

K reklamovanému zboží přiložte:

- kopii záručního listu nebo daňový doklad (fakturu)

 

Termín vyřízení a ostatní ujednání

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

V případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace, prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Lhůta k vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Povinností prodávajícího je vyjádřit se písemně kupujícímu k reklamovanému zboží.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení nové zboží zasláno zákazníkovi na náklady společnosti Zábavné učení, s.r.o. včetně poštovného.

V případě dohody mezi prodávajícím a kupujícím, že kupující žádá (v případě uznané reklamace) vrátit provedenou platbu nikoliv nové zboží - má prodávající povinnost vrátit kupujícímu poštovné a celou částku vztahující se k reklamovanému zboží.

Prodávající má povinnost kontaktovat kupujícího o možnosti výběru, a to buď zaslání nového zboží nebo vrácení peněz kupujícímu.

Není-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady kupujícího.