Odstoupení od kupní smlouvy - formulář

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):


Adresát:

Zábavné učení, s.r.o.

IČ: 29261651

Mariánské náměstí 14

688 01 Uherský Brod


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

V ………. dne ……….


    

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)


Přílohy:

Doklad o koupi