Reference

Zobrazeny výsledky 1-7 (z 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
ZŠ Herčíkova Brno
ZŠ Herčíkova Brno 13/6/2017
Ve výuce německého jazyka jsem byla s hracími míči velmi spokojená. Míče se dají použít jak na úvod hodiny na rozmluvení – procvičení konverzace, tak v rámci opakování gramatických jevů (čas) nebo procvičení konverzačního tématu (opakování) v průběhu nebo na závěr hodiny. Jsou i vhodnou aktivitou pro uvolnění atmosféry v hodině, např. po napsaném testu nebo při přechodu na jinou aktivitu.

Míče jsou pro žáky zpestřením hodiny, hracím prvkem - učení je pro ně pak lépe přístupné, je i zábavou. Konverzace a opakování je pro ně spojeno i s jinou aktivitou – hod míčem, a lépe si pak daný gramatický jev (čas) nebo konverzační otázku zapamatují.

náměty:

- míč může házet učitel konkrétním žákům nebo sami žáci mezi sebou, přečtou napsané heslo a odpoví

- žáci tvoří nejdříve otázku na napsané heslo, pak hodí spolužákovi, který na otázku odpoví (procvičování tvoření otázek)

- žáci vytvoří na dané heslo např. 2 věty – procvičování konverzace (výběr konverzačního tématu pro spolužáka…)

- míče mohou být využívány i při výuce venku, na škole v přírodě… (jsou skladné a mohou se kdykoliv nafouknout a vyfouknout)

produkt:
Hrací míč Nj – čas
Hrací míč Nj – konverzace

Mgr. Hana Palásková, učitelka II. stupeň ZŠ - německý jazyk
Herčíkova 19, 612 00 Brno