Základní škola Herčíkova Brno

13/06/2017 /
Základní škola Herčíkova Brno

Ve výuce německého jazyka jsem byla s hracími míči velmi spokojená. Míče se dají použít jak na úvod hodiny na rozmluvení – procvičení konverzace, tak v rámci opakování gramatických jevů (čas) nebo procvičení konverzačního tématu (opakování) v průběhu nebo na závěr hodiny. Jsou i vhodnou aktivitou pro uvolnění atmosféry v hodině, např. po napsaném testu nebo při přechodu na jinou aktivitu. Míče jsou pro žáky zpestřením hodiny, hracím prvkem - učení je pro ně pak lépe přístupné, je i zábavou. Konverzace a opakování je pro ně spojeno i s jinou aktivitou – hod míčem, a lépe si pak daný gramatický jev (čas) nebo konverzační otázku zapamatují.

 


Náměty:

Míč může házet učitel konkrétním žákům nebo sami žáci mezi sebou, přečtou napsané heslo a odpoví.

Žáci tvoří nejdříve otázku na napsané heslo, pak hodí spolužákovi, který na otázku odpoví (procvičování tvoření otázek).

Žáci vytvoří na dané heslo např. 2 věty – procvičování konverzace (výběr konverzačního tématu pro spolužáka…).

Míče mohou být využívány i při výuce venku, na škole v přírodě… (jsou skladné a mohou se kdykoliv nafouknout a vyfouknout).

 

Produkty:

Hrací míč Nj – čas

Hrací míč Nj – konverzace

 

Mgr. Hana Palásková, učitelka II. stupeň

ZŠ - německý jazyk

Herčíkova 19, 612 00 Brno

www.zshercikova.cz