Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

16/04/2020 /
Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Se Zábavným učením spolupracujeme již mnoho let. Celou dobu jsme velmi spokojeni se všemi zakoupenými výrobky a stále rozvíjíme další a další spolupráci. V roce 2019 jsme v rámci "Šablon" společně realizovali projekt "Létající barvy a polytechnika". Děti si nenásilnou a hravou formou zažily a poznaly chování barev netradičním pojetí. Také si vyzkoušely propojování a míchání barev, chování barev při odstředivé síle atd. Seznámily se s netradičními modulovými polytechickými stavebnicemi.... V tomto školním roce jsme projekt znovu zopakovli, tentokrát v rámci výuky ve školní družině. Opět byli žáci velmi nadšení a zapálení do dalšího zkoumání a experimentování. Nezbývá než ještě znovu poděkovat za skvělou spolupráci, příjemný a profesionální přístup zástupkyni společnosti paní Pavlíně Mündlové. Děkujeme.

 

Bc. Jitka Laliková

zástupce ředitele pro MŠ a ŠD
www.zsmshornijiretin.cz