​Z toho vyroste...

29/12/2016 / Zkušenosti rodičů
​Z toho vyroste...

Když oslovíte našeho malého syna uprostřed hry (což je téměř vždy), dost často se na vás rozkřičí a člověka, který ho nezná, ani nenapadne navazovat s ním kontakt dál. Nepříjemné dítě, řekne si možná. I já jsem z jeho reakcí někdy zmatená a rozzlobená a občas jsem se přistihla, jak si říkám: Páni, copak on je takový vztekloun a řvoun? Bude takový už napořád?
Častým omylem rodičů a vychovatelů je usuzování na povahu dítěte podle jeho projevů v raném věku. Malé děti velmi intenzivně prožívají emoce, které ale často nedokáží pojmenovat a udržovat si od nich odstup, jak to zvládáme my dospělí. Postupem času se učí, že své prožitky mohou vyjádřit i řečí a stanou se tak pro ně ovladatelnějšími. Vztekání, křik, pláč, fňukání a jiné, nám tak nepříjemné projevy dětí, jsou většinou jen vývojovou záležitostí, která časem otupí své hroty.

Je tedy velkou chybou prorokovat podle těchto projevů dítěti nějakou „charakterovou vadu“, protože z ní velmi pravděpodobně vyroste. Úkolem nás dospělých je pomáhat emoce zvládat a dávat jim slovní význam, nikoli dítě za tyto projevy odsuzovat. Stejně tak není na místě předpokládat u pozitivnějších projevů jejich přetrvávání až do dospělosti. Malé děti se prostě mění a vyvíjejí...téměř ve všem.

Autorka: Mgr. Lenka Vaňková