​Děti a zodpovědnost

10/01/2017 / Z pohledu psychologa
​Děti a zodpovědnost

"Nemůžu se na ni spolehnout! Vždycky jí stokrát připomínám, ať aspoň vynese ten koš, když už nic jiného v domácnosti nedělá, ale ani to neudělá...je tak nezodpovědná a mě to ničí!" Matka stěžující si na dospívající dceru prožívá jednu z typických rodičovských situací (což nijak neznehodnocuje závažnost jejího prožitku).

Už spousta toho byla napsána o tom, jak je důležité dítě bezpodmínečně milovat a respektovat a jak neefektivní je používání trestů ve výchově. Jenže...k rodičovství patří také úkol naučit děti zodpovědnosti. Jak tedy skloubit bezpodmínečnou lásku a zároveň učit děti plnit povinnosti, které k životu patří?

Odpověď je vlastně jednoduchá. Chceme- li učit děti zodpovědnosti, nesmíme jim v zodpovědnosti bránit. To znamená hlavně přistupovat k dětem jako k partnerům a co nejméně s nimi hrát o moc. Autoři respektujícího přístupu ve výchově, manželé Kopřivovi, uvádějí různé způsoby, jak zodpovědnosti učit "nenásilně".

Pokud například chceme, aby náš školák splnil své povinnosti (vynést koš, vyvenčit psa, udělat úkoly), nechme mu co nejširší pole výběru.

Možností je například volba z různých alternativ: "Co chceš udělat nejdřív, vyvenčit psa, nebo udělat úkoly?", "Chápu, že chceš jít hned na Facebook, ale je nutné vyvenčit psa, napsat úkoly a vynést koš. Myslíš, že to do večera stihneš?"

Výběr musí být přijatelný pro obě strany a nesmí být manipulací.

Zkuste si sami na sobě, jak byste se cítili, kdyby s Vámi někdo mluvil způsobem popsaným v úvodu článku. "To nemůžeš aspoň vynést ten koš?" Nejspíš byste úplně přehlédli sdělení, že je potřeba vynést koš, ale soustředili byste se na to, jak obhájit svou důstojnost. Pokud s dětmi jednáme z mocenské pozice, následkem jsou časté hádky, výbuchy vzteku, vzdor nebo apatie. Naproti tomu časté oslovování jménem, informace o našich dohodách a výběr z několika možností posiluje u dítěte jak zodpovědnost, tak důvěru v to, že je schopno organizovat svůj život...a nakonec, v neposlední řadě důvěru v nás jako rodiče.

Autorka: Mgr. Lenka Vaňková